Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdavdelning 70

Hjärtintensiv

Vi vårdar dig som har akuta hjärtproblem i form av hjärtinfarkt, instabil kärlkramp, svår hjärtsvikt eller allvarliga hjärtrytmrubbningar.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 554 70
  • Fax:  08-753 60 76
  • Besökstid:  Fria besökstider (endast två besökare åt gången på samma sal). Efter kl 19.00 är entrédörren låst. Använd då ringklockan.

Medicinskt ansvarig läkare: Peter Giesecke

Vårdenhetschef: Cecilia Linde

Biträdande chefsjuksköterska: John Söderberg och Johan Wilson

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter.

Visa fler kontaktuppgifter

Om avdelningen

Vi vårdar dig som har hjärtproblem i form av hjärtinfarkt, instabil kärlkramp, hjärtsvikt, allvarliga hjärtrytmrubbningar eller andra akuta tillstånd.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi samarbetar nära med kurator, sjukgymnast och dietist.

Inskrivning och sjukhusvistelse

Vår utredning av dina hjärtproblem kommer bland annat att bestå av:

  • Kontinuerlig trådlös hjärtövervakning avseende EKG och/eller hjärtrytm.
  • Blodprovtagning
  • Arbetsprov
  • Kranskärlsröntgen
  • Ultraljud
  • Röntgenundersökningar

Rond
Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården.

Ronden kan ske när som helst under dagen. Kvällar, nätter och helger träffar du läkare vid akut behov samt vid utskrivning.

Vi kommer att koppla upp dig till ett övervakningssystem för att se hur ditt hjärta arbetar. Under vårdtiden kommer vi bland annat att mäta ditt blodtryck, ta blodprover och övervaka hur du syresätter dig. Beroende på hur du mår ordineras du olika underökningar och behandlingar.

Måltider
Frukost serveras kl. 07.00-09.00. Lunch, middag och kvällsfika serveras efter dina önskemål. Så länge du är sängliggande - under exempelvis viss hjärtövervakning med blodprovstagning - serveras din mat på rummet.

Avdelning 70 är en hjärtintensivvårdsavdelning med förhållandevis få vårdplatser därför kan du vid platsbrist bli flyttad till en annan hjärtavdelning. Detta kan ske när som helst under dygnet beroende på platsläget.Utskrivning

När du skrivs ut från avdelningen går den ansvarige läkaren igenom din vårdtid med dig. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och återbesök om det är aktuellt.

Har du haft en hjärtinfarkt kommer du i de flesta fall att göra återbesök till en sjuksköterska på kranskärlsmottagningen och senare till läkare på hjärtmottagningen.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Utveckling akut hjärtsjukvård

Vårdavdelning 70 är ansluten till två olika kvalitetsregister med syfte att utveckla akut hjärtsjukvård. Registret är godkänt av datainspektionen och behandlas med samma sekretess som din journal. Vill du inte delta ber vi dig meddela detta så raderas alla dina data i registret.