Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdavdelning 75/ Intermediär vårdavdelning

Internmedicin

Vi vårdar patienter med bland annat allvarliga infektionstillstånd, allvarlig blodproppssjukdom, förgiftningar och kramper

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 554 75
  • Besökstid:  Fria besökstider mellan kl. 08-20 alla dagar

Blommor och parfym är inte tillåtet på avdelningen.

  • Enhetsansvarig överläkare: Linda Löf och Per Åstrand
  • Vårdenhetschef: Siham Ekman

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter.

Visa fler kontaktuppgifter

Om avdelningen

Vi vårdar patienter med sänkt medvetande,instabil puls -andning och blodtryck där behov av ökad övervakning finns.

Vi som arbetar på avdelningen är läkare,sjuksköterskor och undersköterskor,  vi samarbetar med sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer.

Inskrivning och sjukhusvistelse

Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården. 

Utskrivning

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och återbesök om det är aktuellt. Anhöriga är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.