Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdavdelning 75

Internmedicin

Vi vårdar patienter med allvarliga infektionstillstånd eller allvarlig blodproppssjukdom, förgiftningar och kramper.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 554 75
  • Besökstid:  Fria besökstider mellan kl. 08-20 alla dagar

Blommor och parfym är inte tillåtet på avdelningen.

  • Enhetsansvarig överläkare: Linda Löf
  • Chefsjuksköterska: Siham Ekman

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter.

Visa fler kontaktuppgifter

Om avdelningen

Vi vårdar patienter med allvarliga infektionstillstånd, patienter som har behov av akut andningshjälp och patienter med allvarlig blodproppssjukdom, förgiftningar, kramper och allergiska reaktioner som behöver övervakas. Avdelningen har ett antal vårdplatser med avancerad teknisk övervakning.

Vi som arbetar på avdelningen är undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, och vi samarbetar med sjukgymnaster, arbetsterapeuter, koordinatorer och kuratorer.

Inskrivning och sjukhusvistelse

Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården. 

Utskrivning

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och återbesök om det är aktuellt. Anhöriga är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.