Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdavdelning 93

Diabetes och endokrinologi

Vi vårdar dig som har diabetes eller någon annan endokrinsjukdom.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 554 93
  • Fax:  08-123 567 08
  • Besökstid:  Mån-Sön kl:13.00 - 20.00

Starka dofter, såsom blommor och parfym, är inte tillåtet på avdelningen.

  • Vårdenhetschef: Charlotta Fakoor
  • Biträdande Vårdenhetschef: Malin Dymén
  • Koordinator: Tsige Mulugeta

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter.

Visa fler kontaktuppgifter

Om avdelningen

Vi vårdar i första hand dig som har diabetes eller någon annan endokrinsjukdom.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi samarbetar även med dietist, arbetsterapeut, kurator och sjukgymnast.

Du kommer antingen hit från akutmottagningen eller för att genomgå en planerad utredning eller behandling. För att komma till vår planerade verksamhet måste du ha remiss.

Inskrivning och sjukhusvistelse

Ta med dig din läkemedelslista.

Våra dagliga rutiner:
06.00 Blodprov om läkare ordinerat detta
07.00 Kontroll av blodtryck, puls och temperatur
08.00 Frukost
11.30 Lunch
13.30 Eftermiddagsfika
15.00 Kontroll av blodtryck, puls och temperatur
16.30 Middag
18.30 Kvällsmål

Ronden
Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården. Under vardagar sker ronden vanligen på förmiddagen. Under helgdagar är ronden kortare och läkare träffar patienter vid behov samt vid utskrivning.

Utskrivning

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och återbesök om det är aktuellt. Om du har behov av sjukskrivning resonerar vi även om det. Närstående är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.