Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdavdelning 5

Infektion

Vi vårdar dig som har en svår eller smittsam infektion.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 554 05
  • Förfrågan om inneliggande patienter:  Efter 11.00
  • Besökstid:  Mån-fre 15.00-19.00, lör-sön 13.00-19.00

Tf verksamhetschef: Andreas Kling

Medicinskt ansvarig läkare: Jesper Ericsson

Vårdenhetschef: Jenny Siggelin

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter.

Visa fler kontaktuppgifter

Om avdelningen
Vi vårdar dig som har en svår eller smittsam infektion.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor med särskild utbildning inom infektionssjukvård. Många av oss har lång erfarenhet av patienter med svåra och smittsamma infektioner. På avdelningen arbetar också fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Inskrivning och sjukhusvistelse

Det är bra om någon närstående kan hjälpa dig med det du behöver på avdelningen, till exempel hygienartiklar, tofflor eller inneskor, rullator eller käpp. Det är tillåtet att använda mobiltelefon på avdelningen.

När du kommer till avdelningen kontrollerar vi temperatur, puls och blodtryck. Du får ett formulär att fylla i om dina mat- och sovvanor, mobilitet, smärtproblem med mera. Informationen hjälper oss att ge dig bästa möjliga vård. Det är bra om du tar med dig din läkemedelslista.

Som patient på avdelningen är du i regel bunden till ditt rum, men samtliga rum ligger i anslutning till en terrass där man kan motionera.

Under din vistelse kan det bli nödvändigt att byta sal, ibland nattetid, då vi tar emot patienter dygnet runt. Vid vårdplatsbrist kan det förekomma att män och kvinnor får dela rum.

På avd 5 och 6 har vi endast enkelsalar, som är helt nybyggda och öppnades i januari 2017.

Ronden

Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om provsvar och vad olika undersökningar som till exempel röntgen, hjärtundersökning visar.

Utskrivning

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och eventuellt återbesök. Närstående är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.