Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdavdelning njurmedicin 1

Njurmedicin

Vi vårdar dig som har drabbats av en akut eller kronisk njursjukdom.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta mottagningen - dygnet runt. Du kan till exempel fråga, boka och omboka tid, förnya recept eller se dina läkemedel.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 554 71
  • Telefontid:  mån-fre kl. 11.00-16.00
1177 Vårdguidens e-tjänster
  • Vårdenhetschef, Angela Leal Morán
  • Biträdande vårdenhetschef, Jenny Bonnet Ribbing, Johanna Furu
  • Medicinskt ansvarig överläkare, Lysann Essinger

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Visa fler kontaktuppgifter

Om vårdavdelningen

Vi vårdar dig som har drabbats av en akut eller kronisk njursjukdom. I mån av plats vårdar vi även dig med andra typer av sjukdomar.

Antingen beslutar din njurläkare om inläggning för utredning eller behandling i slutenvård eller så blir du inlagd via akutmottagningen.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, dietist, kurator och arbetsterapeut. Vi är specialister inom behandling och omvårdnad av njurmedicinska sjukdomar.

Inskrivning och sjukhusvistelse

Om du har möjlighet, ta med din aktuella läkemedelslista. Utse också en till dig närstående person som vi kan vända oss till med information. En person som sedan kan informera övriga närstående. 

Ta gärna med en lista på de frågor du vill ha svar på. 

Du får använda mobiltelefon på avdelningen. 

Ronden
Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården. På vardagar börjar ronden klockan 09.30 och pågår under förmiddagen fram till klockan 11. På helgerna går läkaren igenom ditt tillstånd med ansvarig sjuksköterska men du träffar bara läkaren personligen om behov av detta finns. 

För att du snabbare ska bli frisk ser vi gärna att du äter i matsalen, bäddar din egen säng och tar kortare promenader i korridoren.

Utskrivning

När du skrivs ut från vårdavdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande, aktuell läkemedelslista, information om dina läkemedel samt planen för uppföljning och var denna ska ske. Närstående är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet. 

Har du efter utskrivningen frågor eller om något tillstöter ska du kontakta din husläkare eller njurmottagningen om du är patient där.

Besökstider

Våra besökstider för anhöriga och närstående är

må-fre 15-19

lö-sö 13-19