Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Anestesimottagning

Anestesti- och intensivvård

Vi tar emot dig för att planera lämplig anestesimetod inför din operation.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 569 71
  • Öppettider:  Mån-fre 08.00-16.00, tors 09.00-11.15, 13.00-15.00

Om du har frågor som gäller din operation eller förloppet efter operationen ska du kontakta den mottagning som beslutat om operationen. 

  • Medicinskt ansvarig läkare: Sofie Paues
  • Enhetschef: Rosalba Degl ìnnocenti
  • Anestesisjuksköterska: Anna Hernkrantz, Marie Johannesson och Kristina Lewin, 
Visa fler kontaktuppgifter

Vi tar emot dig för att planera lämplig anestesimetod inför din operation. Vi tar emot dig som antingen ska genomgå en kirurgisk, urologisk eller ortopedisk operation.

Besöket inleds vanligtvis med blodprovstagning och ibland även EKG och röntgenundersökning. Därefter får du prata men en anestesiolog, som gör en individuell riskbedömning och som tillsammans med dig planerar lämplig anestesimetod. Du får också information om det planerade anestesiförfarandet.

I vissa fall genomförs anestesiplaneringen utifrån den hälsodeklaration som varje patient får fylla vid sitt mottagningsbesök. Det gäller framförallt helt friska patienter som ska genomgå mindre operativa ingrepp, eller som nyligen sövts utan komplikationer.