Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Anestesimottagning

Anestesti- och intensivvård

Vi tar emot dig för att planera lämplig anestesimetod inför din operation.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 569 71
  • Öppettider:  Endast bokade besök. Om du behöver avboka eller omboka din tid eller är i behov av sjukresa, vänligen kontakta operationsplaneringen.

Om du har frågor som gäller din operation eller förloppet efter operationen ska du kontakta den mottagning som beslutat om operationen. 

Vi tar emot dig för att planera lämplig anestesimetod inför din operation inom kirurgisk-, urologisk-, ortopedisk- eller gynekologisk specialitet.

I flertalet  fall genomförs anestesiplaneringen enbart utifrån den ifyllda elektroniska hälsodeklarationen som du fått hemskickad från den opererande mottagningen. Detta gäller främst friska patienter som ska genomgå operativa ingrepp eller som nyligen sövts utan komplikationer.

Den elektroniska hälsodeklarationen behöver även vara ifylld inför ett eventuellt besök på anestesimottagningen. Vid detta besök får du träffa en anestesiolog eller anestesisjuksköterska som gör en individuell riskbedömning som tillsammans med dig planerar lämplig anestesimetod. Du får också information om det planerade anestesiförfarandet.