Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Ekokardiografi transtorakalt

Medicinsk bakgrund:
Undersökningen syftar till bedömning av hjärtfunktionen och innefattar bland annat bedömning av hjärtrummens storlek, hjärtmuskelfunktionen och klaffarnas tillstånd med hjälp av ultraljud.

Förberedelser:
Inga speciella förberedelser.

Utförande:
Du får ligga på din vänstra sida på en brits. En ultraljudsgivare hålls mot din bröstkorg från olika projektioner. Man får rörliga bilder av hjärtat samt mätning av blodflöde över klaffarna. Vid vissa frågeställningar eller när så krävs för att få tillräckligt bra bilder, ges kontrast via blodbanan.

Undersökningstid:
45-75 minuter, beroende på frågeställning och registreringsförhållanden.