Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Hjärnskaderehabilitering

Rehabiliteringsmedicin

Vi tar emot dig som är över 18 år och som efter en förvärvad hjärnskada har kognitiva och motoriska svårigheter som påverkar din livssituation.

Kontaktuppgifter

Verksamheten är uppdelad på flera enheter:

Hjärnskaderehabilitering mottagning Poliklinisk mottagning för nybesök efter att remiss godkänts.

Hjärnskaderehabilitering dagvård Rehabiliteringsteamen har fokus på medelsvår till svår hjärnskada där målet är återgång i arbete om möjligt.

Hjärnskaderehabilitering konsultteam  Rehabiliteringsteamet har fokus på personer med svår hjärnskada med komplexa funktions- och aktivitetshinder.

Hjärnskaderehabilitering unga vuxna Rehabiliteringsteamet fokuserar på personer mellan 18 och 25 år med hjärnskada som medfört kognitiva svårigheter.

Neuropsykologisk konsulttjänst Länsövergripande konsultativt stöd för primärvårdens neuroteam.

Remiss

För att komma till oss måste du ha remiss. Efter remissbedömning beslutas om du blir kallad till oss och till vilken enhet.

Alkoholfri

För att kunna delta i rehabiliteringsprogrammen vill vi att du är fri från alkohol- och drogberoende sedan minst tre månader.