Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Hörselscreening

Obstetrik

Vi tar emot nyfödda barn för kontroll av hörseln.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 555 72
  • Hörselscreening av inneliggande barn  Alla dagar 07.00-08.30
  • Bokade besök  Alla dagar 08.30-15.30.

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter.

Visa fler kontaktuppgifter

Hörseln är viktig för att ditt barn ska kunna utveckla sin tal- och språkförmåga. Ju tidigare en hörselnedsättning upptäcks, desto bättre möjligheter finns det att sätta in hjälpmedel för att förebygga framtida problem.

På Danderyds Sjukhus hörseltestar (OAE-screening) vi cirka 550 barn i månaden, vilket är nästan en fjärdedel av alla nyfödda i Stockholm. OAE-screening har använts på samtliga förlossningskliniker i Stockholm sedan 2005.

Inför besöket

Kom gärna 15-20 minunter innan ert bokade återbesök till barnmorskan så vi kan utföra hörseltestet före. Sovande och mätta barn underlättar eftersom testet är väldigt ljudkänsligt. Förkylda barn går inte att testa. 

Vi ligger på samma plan som återbesöksmottagningen - plan 5, Patienthotellet.

Själva besöket

Tidigare gjordes första hörseltesten på BVC vid sju månaders ålder och ingick i det så kallade Boeltestet. OAE-screening ersätter detta test. Det är ett smidigt sätt att avgöra om ditt barns hörsel fungerar väl. Testet går snabbt och är helt smärtfritt.

En liten propp med ljudsändare och mikrofon sätts in i örat. Sändaren skickar iväg ett klickljud och mikrofonen fångar upp det responsljud som innerörat framkallar, det vill säga OAE, eller Otoakustiska Emissioner. Ett godkänt resultat utesluter med stor säkerhet hörselnedsättning som kan påverka språkutvecklingen.

Efter besöket

Om testet har gått bra och ingen hörselnedsättning har upptäckts är det viktigt att komma ihåg att hörselproblem även kan uppkomma senare. Därför bör du vara uppmärksam på ditt barns språk- och hörselutveckling även framöver.