Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Intensivvårdsmottagning

Anestesti- och intensivvård

Du som vårdats på vår intensivvårdsavdelning i mer än tre dygn erbjuds uppföljning.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 555 95
  • Telefontid:  Vi har mottagning på onsdagar kl. 09.00-17.00, övrig tid går det bra att lämna meddelande på telefonsvarare så ringer vi upp.

Om besöket

Under besöket har du möjlighet att ställa frågor, samtala om ditt sjukdomsförlopp och dina upplevelser från vårdtiden på intensivvårdsavdelningen. Du får gärna ta med dina närstående. Kallelse för uppföljning kommer att skickas hem till dig cirka 2-6 månader efter utskrivning från intensivvårdsavdelningen. Har du vårdats kortare än tre dygn och vill ha uppföljning så går det givetvis bra, kontakta oss så bokar vi in ett besök.

Återhämtningen efter en svår sjukdom kan underlättas av att i efterhand gå igenom upplevelserna och sjukdomsförloppet med personal som har kunskap om verksamheten. I samband med besöket på vår mottagning finns det oftast möjlighet att besöka intensivvårdsavdelningen om du önskar det.

Vi som arbetar på mottagningen är specialistutbildade intensivvårdssjuksköterskor, anestesiläkare och fysioterapeuter.

Mer information finns på Svenska Intensivvårdsregister