Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Kranskärlsmottagning

Hjärtmedicin

Vi tar emot dig som haft hjärtproblem. Vårt fokus ligger på rehabilitering.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 556 66
  • Röstbrevlåda  Dagligen mån-fre

Viktig besöksinformation - Kranskärlsmottagningen har flyttat
Kranskärlsmottagningen är nu en del av Hjärt-kärlcentrum nord och har flyttat till nya lokaler på Svärdvägen 11, plan 4 på gångavstånd från Mörby Centrum - se Karta.

  • Sjuksköterskor: Eva Hultin-Ånnegård och Eva Balcker Jansson
Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen

Kranskärlsmottagningen är en del av Hjärt-kärlcentrum nord, och drivs av Hjärtkliniken Danderyds sjukhus tillsammans med Karolinska Institutet vid Danderyds sjukhus.

Vi tar emot dig som haft hjärtproblem i form av hjärtinfarkt, blivit hjärtopererad eller gjort ballongvidgning av kranskärlen. Vårt fokus ligger på rehabilitering. Genom rökavvänjning, förbättrade kostvanor och livsstilsförändringar hjälper vi dig att minska risken för återinsjuknande.

 Vi som arbetar här är sjuksköterskor med särskild utbildning inom hjärtmedicin.

För att komma till oss behöver du remiss från en hjärtavdelning.

Inför besöket

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss.

Ta gärna med en lista med frågor som du vill ha svar på 

Själva besöket

Börja ditt besök med att anmäla dig i kassan.

Under besöket hos oss går vi igenom ditt sjukdomsförlopp och din medicinering samt tittar på eventuella riskfaktorer och lägger upp en rehabiliteringsplan.

Vi erbjuder dig flera olika möjligheter när det gäller rehabilitering. Tillsammans kommer vi fram till vad som passar dig bäst.

Rehabilitering
Hjärtskola - Gruppundervisning om hjärtproblem och livsstilsförändringar. Både du och dina anhöriga är välkomna.

Sjukgymnastik - Vi har hjärtgymnastik i grupp i olika nivåer utifrån dina behov. Vi försöker hitta motionsformer som passar din fysiska nivå och som du tycker är roliga.

Dietistkontakt - Du träffar någon av våra dietister enskilt eller i grupp. Tillsammans går ni igenom dina matvanor och resonerar kring vilka förändringar du kan göra för att främja din hälsa.

Kurator - Att drabbas av en hjärtsjukdom kan leda till nedstämdhet, oro och existentiella funderingar som du kan känna behov av att dela med någon utomstående. Du har möjlighet att få stödsamtal av vår kurator

Stresshantering - Specialutbildade kuratorer leder grupputbildningar som hjälper dig att hantera stress.

Nikotinavvänjning - Våra specialutbildade sjuksköterskor hjälper dig att sluta röka eller snusa.

Efter besöket

En och en halv till två månader efter din sjukhusvistelse blir du kallad på återbesök till en hjärtläkare på Hjärtmottagningen. Därefter sker återbesök vanligen hos din husläkare.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.