Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Tobaksenhet

Hjärtmedicin

Vi tar emot dig som behöver sluta röka och snusa.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 568 66

Hitta hit:
Du hittar oss på Svärdvägen 11, på gångavstånd från Mörby Centrum - se Karta.

  • Sjuksköterska: Gärd Lövlie, Sofia Allfors och Fredrik Högberg

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen

Tobaksenheten är en del av Hjärt-kärlcentrum nord, som drivs av Hjärtkliniken Danderyds sjukhus tillsammans med Karolinska Institutet vid Danderyds sjukhus.

Vi tar emot dig som behöver sluta röka och snusa. Vi erbjuder individuellt stöd och har kontakt med dig under ett år. 

Vi som arbetar här är sjuksköterskor med specialutbildning inom rökavvänjning.

För att komma till oss behöver du remiss, antingen från husläkare eller specialistläkare.

Inför besöket

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Kallelse till besök kan också ske per telefon.

Om du önskar boka om din tid, är vi tacksamma om du gör det så snart som möjligt.

Själva besöket

Det första du gör under ditt besök är att anmäla dig i kassan.

När undersökningen är klar kommer vi överens om hur den fortsatta vården ska se ut och bestämmer tid för återbesök.

Efter besöket

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.