Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Njurskint

Njurskintigrafi är en undersökning för att bedöma njurarnas struktur och funktion. Detta görs för att ta reda på hur bra dina njurar fungerar eller om du har högt blodtryck

Förberedelser

Före undersökningen ska du dricka extra vatten. Om du väger under 60 kilo ska du dricka en halv liter vatten. Väger du 60 till 80 kilo ska du dricka sju deciliter vatten och väger du över 80 kilo ska du dricka en liter vatten.

Vad gäller mat och mediciner finns det inga restriktioner förutom när vi ska undersöka dina njurar för att se om du har en förträngning i njurartären. I så fall tar vi bort vissa mediciner och du får göra en kompletterande undersökning. Vilka mediciner du inte ska ta inför den undersökningen står på din kallelse.

Om du är eller kan vara gravid, eller om du ammar ska du tala om det innan undersökningen (gäller kvinnor).

Så går undersökningen till

En svagt radioaktiv lösning injiceras i en ven. Du ligger på ett undersökningsbord med gammakameran placerad under dig. Du ska kissa både före och efter undersökningen.

Undersökningstid

Undersökningen tar ungefär en timme och ungefär två timmar vid njurskintigrafi när du får blodtrycksänkande medicin.

Undersökningsresultat granskas av läkare och svaret skickas till remittenten.

Njurskint (PDF)