Rekonstruktiv kirurgi vid förlossningsskador

Kvinnoklinikens enhet för nationell högspecialiserad vård, NHV, utför avancerad rekonstruktiv kirurgi vid förlossningsskador med påverkan på underliv och ändtarm.

Vårt multidisciplinära NHV-team på Bäckenbottencentrum erbjuder utredning och behandling till kvinnor som lider av anal inkontinens till följd av förlossningsskada eller fistelsjukdom som involverar tarm och slida.

Vi har stor erfarenhet inom området

Under de drygt 20 år som Bäckenbottencentrum funnits har vi skaffat oss stor erfarenhet inom området och kontinuerligt utvecklat nya metoder och arbetssätt för att kunna ge bästa möjliga vård. 

Bäckenbottencentrum tar varje år emot cirka 500 kvinnor där drygt hälften lider av anal inkontinens. Här erbjuds samtliga tillgängliga utredningsmetoder och därefter en skräddarsydd, individualiserad behandling med alla konservativa och kirurgiska alternativ.

Vi verkar i hela kedjan

Vi har årligen cirka 10 000 förlossningar här på Danderyds sjukhus, vilket ger oss stora möjligheter att verka i hela kedjan. Allt från att arbeta för att undvika stora bristningar i samband med förlossning, till att åtgärda de bristningar som ändå uppstår och att följa upp och åtgärda eventuella kvarstående besvär. Det ger oss unika möjligheter att samla kunskap och utveckla kompetens.

Kontakta oss

Bäckenbottencentrum

Tisdag & torsdag kl 07-09 - tel: 08-123 550 24

Bäckenbottencentrum koordinator

Måndag - onsdag kl 08-15 - tel: 08-123 573 87

Patientinformation

Information till dig som patient

Remittentinformation

Information till dig som remittent

Information om resor och eventuellt boende

För folkbokförda utanför Region Stockholm

Nationell högspecialiserad vård (NHV) innebär att vård av vissa särskilt sällsynta eller svårbehandlade diagnoser och vårdområden koncentreras till ett fåtal utförare. Uppdraget ställer höga krav på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Socialstyrelsen beslutar vilka vårdområden som ska omfattas av denna högsta vårdnivå. NHV-nämnden tilldelar tillstånden som sedan regelbundet följs upp för att säkerställa hög kvalitet.

Region Stockholm, med Danderyds Sjukhus som utförare har tillsammans med Region Östergötland, med Universitetssjukhuset i Linköping som utförare, tilldelats NHV-uppdraget att utföra avancerad rekonstruktiv kirurgi vid förlossningsskador med påverkan på underliv och ändtarm.