Information till dig som patient

Det krävs både remiss och andra underlag inför en bedömning om en operation. Du startar med att boka in ett besök hos din gynekolog.

Remiss

För att bli aktuell för operation inom ramen för nationell högspecialiserad vård behöver din gynekolog skicka en remiss. De måste även skicka ett ifyllt remissbedömningsunderlag till oss. Är du folkbokförd i annan region än Region Stockholm måste din läkare också skicka en betalningsförbindelse. 

Patientinformation före remiss

Kallelse

När vi fått din remiss bedömer en specialistläkare om dina besvär är uppfyller kriterier för en utredning hos oss. Ibland behöver remissen kompletteras eller ytterligare undersökning genomföras inför första besöket och i dessa fall meddelar vi din läkare. Inför mottagningsbesöket skickar vi en kallelse till dig. Vår NHV-koordinator kommer även att kontakta dig på telefon.

Om specialistläkaren bedömer att annan behandling bättre skulle avhjälpa dina besvär skickas ett svar på remissen till din läkare.

Före, under och efter besök

Med kallelsen bifogas flera frågeformulär som du ska fylla i och ta med till besöket. Av kallelsen framgår om du ska ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor inför ditt besök. Under besöket träffar du två specialistläkare i bäckenbottenteamet, en gynekolog och en kolorektal kirurg. Vi går igenom din hälsohistoria och dina symtom. Det görs undersökningar inklusive ultraljud av bäckenbotten. Vi diskuterar också behandlingsmöjligheter, eventuell vidare utredning och eventuell operation.

Efter besöket

Bedömer NHV-teamet att du är aktuell för kirurgi kommer du att få en kallelse till operation. Vår NHV-koordinator kommer att hjälpa dig med alla förberedelser inför operationen. Hur själva operationen går till förklarar läkaren när beslut om operation tas. Du kan även läsa om det i den patientinformation du får i samband med beslut om operation.

Teamet kan bedöma att du bäst behandlas på hemorten eller att annan behandling bättre skulle avhjälpa dina besvär, remissvar skickas då till din gynekolog. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor efter ditt besök.

Patientinformation inför operation

Kontaktuppgifter

NHV-koordinator, Bäckenbottencentrum

E-post: kvk.nhv.ds@regionstockholm.se

Telefon: 08-123 573 87