Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Ortopedkliniken

På Ortopedkliniken vid Danderyds sjukhus välkomnar vi dig med sjukdomar och skador i skelett, muskler eller leder. Ortopedkliniken bedriver akut och planerad vård.

På ortopedkliniken vid Danderyds sjukhus behandlas sjukdomar och skador i rörelseorganen.

Ortopedkliniken har mångårig och omfattande erfarenhet av basal till komplex fraktur- och ledproteskirurgi. Vi ligger även långt framme när det gäller behandling av skador i muskler, mjukdelar och leder. Vi har framgångsrikt förbättrat omhändertagandet av patienter med höftfraktur så att väntetiden till operation för dessa patienter har minskat påtagligt.

Ortopedkliniken är sedan 2009 auktoriserad ledprotesproducent inom Vårdval höft- och knäproteskirurgi i Region Stockholm.

Ortopedklinikens spetsområden är traumakirurgi, axel- och armbågsoperationer samt behandling av komplikationer efter höft- och knäproteskirurgi. Kompetensen inom ledprotesfältet är hög, både kliniskt och forskningsmässigt. Vi utför nationellt sett många så kallade omoperationer i höft- och knäled, inte sällan på remiss från andra sjukhus.

Årligen tas omkring 40 000 patienter emot på ortopedens akutmottagning och de polikliniska mottagningarna. Varje år utförs nästan 5 000 operationer, varav mer än 70 procent är akuta. Hos oss möter du kunnig och engagerad personal som arbetar i team med dig som patient i centrum. Teamen består av läkare, sjuksköterskor, underssköterskor, gipstekniker, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister.

Till  Ortopedkliniken hör även Danderyds sjukhus fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt dietister. Även de som inte primärt arbetar med ortopedpatienter.

Vi bedriver högkvalitativ, patientnära klinisk forskning och internationell uppdragsforskning, framför allt inom områdena trauma, ledproteser och axlar.

Förutom vårt forskningsuppdrag är vi en av Region Stockholms största utbildningsaktörer. Ortopedkliniken bedriver grund- och vidareutbildning av många vårdrelaterade professioner som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinare samt medicinska administratörer.