Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Postpoliomottagning och neuromuskulär mottagning

Vi tar emot dig som är 18 år och äldre som har eller misstänks ha haft polio.

Om mottagningen

Vi tar emot dig som är 18 år och äldre som har eller misstänks ha haft polio (postpolio). Vårt fokus ligger på utredning och rehabilitering. Det krävs inte remiss för att komma till oss.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator, fysioterapeut/sjukgymnast och psykolog.

Telefontider

Måndag: Kl 09.30 – 11.00
Tisdag: Kl 09.30 – 10.30
Onsdag: Kl 13.00 – 14.00
Torsdag: Kl 08.30 – 09.00
Fredag: Endast telefonsvarare
Telefonsvarare: När telefontiden inte är pågående kan man tala in ett meddelande efter tonen.

Kvalitetsgranskad

Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholms postpoliorehabilitering är kvalitetsgranskad och ackrediterad enligt CARF.

Samarbete

Vi samarbetar med experter från bland andra neurofysiologiska kliniker, ortopedtekniska verkstäder och en andningsmottagning. Samverkan sker även med primärvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, socialtjänst och Personskadeförbundet RTP.

Resultat av poliorehabiliteringen

På Postpoliomottagningen och neuromuskulära mottagningen sker en ständig utvärdering och utveckling av den rehabilitering vi utför. Detta blad ger information om våra patienter och vad de tycker om oss.

När vi fått din anmälan eller remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss.

Ta gärna med en lista med frågor som du vill ha svar på. Ta också med dig en lista över läkemedel som du använder.

Det första du gör under ditt besök är att anmäla dig på rehabiliteringsmedicinska kliniken. Receptionisten där visar dig sedan till väntrummet på Postpoliomottagningen och neuromuskulära mottagningen. 

Vid ditt första besök träffar du vår specialistläkare. Läkaren undersöker dig och säkerställer din postpoliodiagnos. Läkaren har det övergripande medicinska ansvaret för din rehabilitering. Efter utredningen får du råd och information och läkaren ordnar med eventuella intyg till myndigheter samt recept och remisser.

Utifrån vår bedömning och dina önskemål gör vi en individuell rehabiliteringsplan. Därefter startar din rehabiliteringsperiod. Vid ditt nästa besök träffar du en eller flera medlemmar av vårt rehabiliteringsteam: fysioterapeut/sjukgymnast, kurator och arbetsterapeut. 

Sjukgymnasten bedömer din muskelstyrka och rörlighet och ger behandling och träningsinstruktioner. Sjukgymnasten hjälper dig också med förskrivning av hjälpmedel, till exempel kryckkäppar. 

Vår kurator ansvarar för psykosocial utredning, bedömning och behandling. Kuratorn informerar dig om vilka möjligheter till stöd som finns och kan hjälpa dig i kontakten med myndigheter. Kuratorn erbjuder också samtalsstöd. Om du vill får närstående vara med under samtalen. 

Vår arbetsterapeut ger dig råd och hjälper dig med träning för att förbättra din förmåga att utföra vardagsaktiviteter. Arbetsterapeuten hjälper dig med träning med målet att du ska vara så aktiv som möjligt. Arbetsterapeuten ger också råd om utrustning och anpassning hemma och på din arbetsplats.

Vid behov förskriver mottagningens specialistläkare läkemedel under din rehabiliteringsperiod. Läkaren skriver även de intyg som du behöver. Svar på prover eller undersökningar får du antingen via återbesök, telefonkontakt eller brev.

Om du efter avslutad rehabiliteringsperiod får nya postpoliorelaterade problem är du välkommen att kontakta oss för ny konsultation och eventuell rehabiliteringsperiod.