Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Endoskopicentrum

Vi tar emot dig som ska genomgå en invärtes undersökning av kroppens organ.

Om mottagningen

Vi tar emot dig som ska genomgå en invärtes undersökning av kroppens organ. Endoskopi är en sammanfattande benämning på invärtes undersökningar.

Vid en endoskopiundersökning används en böjlig, styrbar slang försedd med videooptik. I samband med undersökningen kan prover tas för mikroskopisk undersökning och behandlingar utföras som annars skulle krävt operation.

Vissa dagar i veckan har vi möjlighet att erbjuda tid till dig som måste sövas i samband med undersökningen.

Telefontid

Mån-tors 7:30-15:00
Fre 7:30-10:30

Övriga tider går det bra att lämna meddelande på vår telefonsvarare.

Elektronisk kontakt - Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Våra undersökningar

Gastroskopi
Koloskopi
Sigmoideoskopi
ERCP
PEG
Gastrostomi
Gastrostomiport - Knapp

Vi som jobbar här

Våra endoskopister som utför undersökningarna är antingen kirurger, gastroenterologer eller specialistutbildade sjuksköterskor. 

Förbered dig inför besöket

Vanligen behöver du förbereda dig hemma innan undersökningen, läs instruktionerna noga och ring oss om du undrar något eller känner dig orolig. Läs också mer längre ner på den här sidan.

För att komma till endoskopicentrum krävs en remiss från till exempel din husläkare.

Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss.

Det kan till exempel handla om fasta eller laxering inför din undersökning. Om du ska laxera skickar vi med ett recept och information hur du ska gå till väga.

Kontakta oss om du tar blodförtunnande medicin

Om du är ordinerad blodförtunnande medicin vill vi att du kontaktar oss eftersom warandosen ofta måste justeras inför en undersökning.

Om du ska sövas

Om du ska sövas vid undersökningen behöver en hälsodeklaration fyllas i. Detta gör du via webben med ett inlogg som du får via kallelsen. Har du inte möjlighet att göra detta i hemmet så kontakta oss.

Utifrån denna deklaration kan en narkosläkare göra en bedömning inför din undersökning. Saknas hälsodeklaration kan din undersökning bli uppskjuten.

Bilkörning

Om du i samband med din undersökning får avslappnande eller smärtstillande medel eller blir sövd, får du inte köra bil förrän nästa dag.

Kom i god tid

Du anmäler dig och betalar i kassan på kirurgmottagningen och väntar i väntrummet. Det är bra om du är ute i god tid, helst 15-30 minuter innan själva undersökningen ska börja.

Om du ska göra en koloskopi

Om du ska göra en koloskopi, får du byta om till skjorta, strumpor och ett par engångsbyxor. Dina egna kläder och värdesaker får du låsa in i ett skåp. Vi sätter en infart (plastslang) i armen för att du vid behov ska kunna få läkemedel i samband med din undersökning. Ta gärna med dig något att äta till efter undersökningen.

Om du ska göra en gastroskopi

Om du är bedövad i svalget efter en gastroskopi, bör du inte äta eller dricka förrän bedövningen släppt. Det brukar ta runt 30 minuter.

Ibland behövs avslappnande medicin också vid gastroskopi och sigmoideoskopi.

Efter undersökningen får du vid behov ligga och vila en stund. Du får muntlig eller skriftlig information om undersökningsresultatet innan du går hem.

Då vi på endoskopicentrum har både planerade och akuta undersökningar, kan det ibland uppstå förseningar.

Recept

Om du blir du ordinerad något läkemedel efter undersökningen skriver vi ut ett elektroniskt recept till apoteket.

Provsvar

Svar på eventuella prover som är tagna i samband med undersökningen, får du av den läkare som remitterat dig till oss.

Återbesök för ny undersökning

Om du ska återkomma för en ny undersökning, sätts du på väntelista och får en kallelse per brev när det är dags.