Kriterier för remiss till högspecialiserad hjärnskadeöppenvård

Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm utgör den enda högspecialiserade kliniken inom rehabiliteringsmedicin i Region Stockholm och Stockholms län utgör klinikens primära upptagningsområde. Hjärnskaderehabilitering bedriver interdisciplinärt teamarbete i både sluten- och öppenvård.

Elektronisk remiss (TakeCare):

Välj mottagare: DS/HS Rehmed HjärnskÖV

Pappersremiss:

Hjärnskaderehabilitering öppenvård
Danderyds Sjukhus AB
Entrévägen 6, målpunkt C
182 88 Stockholm

Remisskriterier

Förvärvad hjärnskada i vuxen ålder

 • Patologisk förändring i hjärnans struktur och/eller funktion, pga sjukdom eller skada vid identifierbart tillfälle. Bakomliggande diagnoser omfattar stroke, subaraknoidalblödning, trauma, anoxi, hypoperfusion, encephaliter, förgiftningar och toxisk påverkan på hjärnan samt efter operation för hjärntumörer med god prognos (PAD grad 1–2).

 • Ålder: skadad efter 16 års ålder, 18 år fyllda. För unga vuxna 18–24 år kan även patienter skadade från och med 3 års ålder remitteras

Konsekvenserna av hjärnskadan är medelsvåra eller svåra

 • Enligt vårt vårduppdrag omfattas endast medelsvår och svår hjärnskada, det vill säga ej commotio

 • Funktionsnedsättningar ska finnas i två eller flera av följande områden: motorik, kognition, beteende/emotionell, kommunikation

Den underliggande orsaken till hjärnskadan är utredd och behandlad och adekvat utredning av andra medicinska faktorer som kan påverka patienten är genomförd

 • Uteslutande av vanligt förekommande sjukdomar, till exempel kontroll av blodstatus, thyroideusstatus och el-status

 • Översyn av läkemedelslista, med nedtrappning av sederande läkemedel i möjligaste mån

 • Anamnes har tagits om alkohol och drog-användning

 • Bedömning av patientens psykiska mående

  1. Om psykiatriska sjukdomar dominerar ska dessa stabiliseras innan hjärnskaderehabilitering kan vara effektiv.

  2. Om psykiatriska sjukdomar bidrar ska behandling av dessa initierats.

Exklusionskriterier

 • Kognitiva nedsättningar som inte primärt är orsakade av förvärvad hjärnskada, till exempel demens

 • Pågående missbruk/beroende av tabletter, droger eller alkohol

 • Psykisk sjukdom eller påverkan som hindrar deltagande i rehabilitering

 • Neurodegenerativ sjukdom

 • Svår co-morbiditet som dominerar patientens tillstånd och är ett hinder för hjärnskadeinriktad rehabilitering. Gäller även om förväntad livslängd är mindre än 5 år.