Högspecialiserad neurorehabilitering öppenvård

Inom sektionen Högspecialiserad neurorehabilitering öppenvård bedrivs rehabilitering för patienter med stroke eller förvärvad hjärnskada och för patienter med postpolio samt andra neuromuskulära sjukdomar.

Sektionen har också ett vuxenhabiliteringsteam för patienter med medfödda eller tidigt förvärvade rörelsenedsättningar med eller utan kognitiv funktionsnedsättning. Sektionen är förlagd till Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Sektionen är uppdelad på flera enheter

Hjärnskaderehabilitering mottagning

Poliklinisk mottagning för nybesök efter att remiss godkänts.

Hjärnskaderehabilitering dagvård 

Rehabiliteringsteamen har fokus på medelsvår till svår hjärnskada där målet är återgång i arbete om möjligt. Hjärnskaderehabilitering dagvård Danderyd här. Hjärnskaderehabilitering dagvård Huddinge.

Hjärnskaderehabilitering konsultteam 

Rehabiliteringsteamet har fokus på personer med svår hjärnskada med komplexa funktions- och aktivitetshinder. Hjärnskaderehabilitering konsultteam.

Hjärnskaderehabilitering unga vuxna 

Rehabiliteringsteamet fokuserar på personer mellan 18 och 25 år med hjärnskada som medfört kognitiva svårigheter. Hjärnskaderehabilitering unga vuxna.

Neuropsykologisk konsulttjänst 

Länsövergripande konsultativt stöd för primärvårdens neuroteam. Neuropsykologisk konsulttjänst norra länet. Neuropsykologisk konsulttjänst södra länet.

Tonusmottagning

Poliklinisk mottagning för nybesök efter att remiss godkänts. Tonusmottagning Danderyd. Tonusmottagning Huddinge.

Vuxenhabilitering

Rehabiliteringsteamen har fokus på medelsvår till svår hjärnskada där målet är återgång i arbete om möjligt. Vuxenhabilitering.

Postpoliomottagning och neuromuskulär mottagning

Poliklinisk mottagning för nybesök efter att remiss godkänts. Postpoliomottagning och neuromuskulär mottagning.

Stroke- och hjärnskadevägledare

Vägledning och rådgivning till personer i Stockholms län som har drabbats av stroke eller annan förvärvad hjärnskada och deras närstående samt aktörer i vårdkedjan inom öppenvård. Stroke- och hjärnskadevägledare.