Besöksrestriktioner

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder generella besöksrestriktioner, med vissa undantag.

Mer Info

Högspecialiserad neurorehabilitering öppenvård

Inom sektionen Högspecialiserad neurorehabilitering öppenvård bedrivs rehabilitering för patienter med stroke eller förvärvad hjärnskada och för patienter med postpolio samt andra neuromuskulära sjukdomar. Sektionen har också ett vuxenhabiliteringsteam för patienter med medfödda eller tidigt förvärvade rörelsenedsättningar med eller utan kognitiv funktionsnedsättning. Sektionen är förlagd till Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Sektionen är uppdelad på flera enheter

Hjärnskaderehabilitering mottagning

Poliklinisk mottagning för nybesök efter att remiss godkänts. Läs mer om enheten i Danderyd här. Läs mer om enheten i Huddinge här.

Hjärnskaderehabilitering dagvård 

Rehabiliteringsteamen har fokus på medelsvår till svår hjärnskada där målet är återgång i arbete om möjligt. Läs mer om enheten i Danderyd här. Läs mer om enheten i Huddinge här.

Hjärnskaderehabilitering konsultteam 

Rehabiliteringsteamet har fokus på personer med svår hjärnskada med komplexa funktions- och aktivitetshinder. Läs mer om enheten här.

Hjärnskaderehabilitering unga vuxna 

Rehabiliteringsteamet fokuserar på personer mellan 18 och 25 år med hjärnskada som medfört kognitiva svårigheter. Läs mer om enheten här.

Neuropsykologisk konsulttjänst 

Länsövergripande konsultativt stöd för primärvårdens neuroteam. Läs mer om enheten för norra länet här. Läs mer om enheten för södra länet här.

Tonusmottagning

Poliklinisk mottagning för nybesök efter att remiss godkänts. Läs mer om enheten i Danderyd här. Läs mer om enheten i Huddinge här.

Vuxenhabilitering

Rehabiliteringsteamen har fokus på medelsvår till svår hjärnskada där målet är återgång i arbete om möjligt. Läs mer om enheten här.

Postpoliomottagning och neuromuskulär mottagning

Poliklinisk mottagning för nybesök efter att remiss godkänts. Läs mer om enheten här.

Stroke- och hjärnskadevägledare

Vägledning och rådgivning till personer i Stockholms län som har drabbats av stroke eller annan förvärvad hjärnskada och deras närstående samt aktörer i vårdkedjan inom öppenvård. Läs mer om enheten här.