Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Akutsjukvård

Akutmottagningen för vuxna på Danderyds sjukhus bedriver dygnet runt-mottagning för allvarligt skadade och akut sjuka, främst från norra Stockholm.

Vi är en av landets största akutmottagningar. Hos oss finns specialister för snabbare bedömning och vi samarbetar med andra verksamhetsområden för att uppnå effektiva processer. Vi har bred kompetens och kunskap för att ta emot och behandla patienter i vuxen ålder med akuta skador och sjukdomar – dygnet runt.

Specialområden för akutmottagningen

Akutmottagningen har en bred kompetens och kunskap för att ta emot och behandla patienter i vuxen ålder med akuta skador och sjukdomar inom specialiteterna

  • invärtesmedicin
  • hjärtmedicin
  • ortopedi
  • kirurgi
  • akutsjukvård.

Vad söker man vård för på akutmottagningen?

Exempel på besvär som patienter söker vård för är bland annat bröstsmärtor, plötsliga andningssvårigheter, stroke, svåra buksmärtor, allvarliga olyckor, arm- eller benbrott, plötsliga talsvårigheter och svår huvudvärk med nackstelhet.

Akutmottagningen i siffror

  • Varje år söker drygt 90 000 patienter vård här.
  • Målet är att 77 procent av patienterna ska kunna lämna akuten inom fyra timmar. Cirka 53 procent av patienterna lämna akuten inom den tiden (2017).
  • I genomsnitt tar akutmottagningen emot 80 ambulanser varje dygn.
  • En tredjedel av alla patienter som söker akut blir inlagda.