Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Akutsjukvård

Akutmottagningen för vuxna på Danderyds sjukhus bedriver dygnet runt-mottagning för allvarligt skadade och akut sjuka, främst från norra Stockholm.

Akutmottagningen har en bred kompetens och kunskap för att ta emot och behandla patienter i vuxen ålder med akuta skador och sjukdomar inom specialiteterna invärtesmedicin, hjärtmedicin, ortopedi, kirurgi och urologi. Hösten 2018 påbörjas även satsningen inom specialiteten Akutsjukvård.

Exempel på besvär som motiverar besök på akutmottagning är bröstsmärtor, plötsliga andningssvårigheter, stroke, svåra buksmärtor, allvarliga olyckor, arm- eller benbrott, plötsliga talsvårigheter och svår huvudvärk med nackstelhet.

Varje år söker drygt 90 000 patienter vård på akutmottagningen på Danderyds sjukhus. Målet är att 77 procent av patienterna ska kunna lämna akuten inom fyra timmar. Under 2017 kunde cirka 53 procent av patienterna lämna akuten inom den tiden.

I genomsnitt tar akutmottagningen emot knappt 80 ambulanser varje dag. En tredjedel av alla patienter som söker akut blir inlagda.

I anslutning till Akutmottagningen ligger Närakuten som tar hand om vuxna patienter som inte är i behov av Akutmottagningens resurser, samt barn av alla åldrar.