Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

DS Innovation

DS Innovation stödjer medarbetare och företag gällande produktutveckling.

Varje dag kommer medarbetare inom hälso- och sjukvården med goda idéer för att förenkla det dagliga arbetet. Dessa idéer uppstår ur verkliga behov och kan med rätt hjälp även omvandlas till en produkt. Vi samarbetar även med medicintekniska företag och är en länk mellan näringslivet och vården. DS Innovation vill komma i kontakt med dig som är medarbetare eller företagare inom hälso- och sjukvården och som har en idé till förbättring

Danderyds sjukhus har länge legat i framkant gällande innovationsutveckling i samverkan med personal och företag.
Besök gärna vår den landstingsövergripande webbplatsen www.sllinnovation.se för mer information.

Som en del i utvecklingsarbetet har DS Innovation lett ett arbete för att skapa en handbok kring Innovationsupphandling. Mer info om denna hittar du i vår metodbok.

I podden Akutsjukhuset berättar Olle Hillborg, chef DS Innovation, mer om sitt arbete.