Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Hjärt och fysiologi

Vi är en av landets största hjärtkliniker som bedriver specialistsjukvård för patienter med hjärtsjukdomar. Vi har hög och bred medicinsk kompetens dygnet runt och vi har korta väntetider till alla våra enheter. Sammanlagt vårdar vi ca 10 000 patienter årligen.

Foto: DS fotoavdelning

Kliniken arbetar processinriktat vilket innebär att vi tar ansvar för våra patienter under hela vårdtiden och efteråt. Vi har en egen hjärtakut som vi ansvarar för dygnet om och ca 95 % av dem som behöver läggas in kommer direkt till en hjärtavdelning. Våra viktigaste områden är kranskärlssjukdom, hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt samt blodproppssjukdomar. Vid jämförelser i nationella kvalitetsregister bedriver vi en vård av mycket hög kvalitet.

Kliniken har ett högteknologiskt laboratorium med den senaste tekniken för kranskärlsröntgen och ballongvidgning av kranskärlen (PCI), pacemakeroperationer och andra behandlingar och utredningar som sker via katetrar. Årligen gör vi ca 2000 kranskärlsingrepp och 800 pacemakeroperationer. Dygnet om har vi en PCI-jour som kan behandla akuta hjärtinfarkter och andra akuta tillstånd och vi har en hjärtintensivvård. Vi har även ett hjärtekocenter tillsammans med Fysiologkliniken.

Vi har 5 vårdavdelningar och en dagvårdsavdelning. Därutöver har vi en omfattande mottagningsverksamhet som är uppdelad på olika specialområden. Flera av dessa mottagningar ligger i en lugn miljö i Mörby Centrum. All personal som arbetar där är anställda på Hjärtkliniken och de flesta arbetar både på sjukhuset och på mottagningen. Därmed skapar vi smidiga vårdkedjor och vi säkrar en god kompetens i öppenvården. Även Fysiologkliniken har en filial i Mörby Centrum som utför arbetsprov och hjärtultraljud.

På mottagningen i Mörby Centrum tar vi emot patienter med hjärtsvikt och kranskärlssjukdom (som tidigare hjärtinfarkt eller kärlkramp). Vi erbjuder också hjärtrehabilitering och har en mottagning för patienter med hög risk för hjärtkärlsjukdom.

På Danderyds sjukhus har vi arytmienheten och flimmermottagningen för patienter med hjärtrytmrubbningar. Vi har hemostasmottagningen för patienter som behöver blodförtunnande behandling, samt HND-mottagningen för patienter med hjärtsjukdom och samtidigt diabetes och njursjukdom.

Hjärtkliniken har mycket hög forskningsaktivitet och publicerar ca 80 vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter årligen. Med forskningen följer hög kompetensutveckling på kliniken. Läs vidare om vår forskning och vår insamlingsstiftelse Hjärtat

Fysiologkliniken

Fysiologkliniken erbjuder ett brett utbud av fysiologiska undersökningar, framförallt hjärt-kärldiagnostik men avdelningen undersöker även lungfunktion, gastrointestinalkanal, njurar och urinvägar samt viss neurofysiologisk diagnostik (EEG).