Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Kirurgi och urologi

Verksamhetsområdet kirurgi och urologi erbjuder dygnet runt akut och planerad vård av patienter med kirurgiska eller urologiska sjukdomar.

Foto: Jonas Svedberg

Här utreds och behandlas sjukdomar och skador där det kan bli aktuellt med operation. Det kan gälla inflammation, infektion eller cancer i mag-tarmkanalen, gallsten, bråck eller sjukdom i njurar och urinvägar.

Kliniken har spetskompetens inom överviktskirurgi, tarmkirurgi, urologisk cancer, levercancer och cancer i övre magtarmkanalen, samt njurstensbehandling. Kliniken har stor erfarenhet och hög kompetens inom laparoskopisk kirurgi. Metoden används vid gall-, övervikts-, bråck-, urologiska, och tarmoperationer. Även många canceroperationer görs laparoskopiskt såsom cancer i tarmen, njurar, magsäck och lever. Inom urologi utreds huvudsakligen patienter med sjukdomar i urinvägarna men också prostatasjukdomar med vattenkastningsbesvär, urinläckage och sten i urinvägarna.

Inom verksamheten finns endoskopicentrum som varje år utför omkring 7 000 gastroskopi- och koloskopiundersökningar. På endoskopicentrum utförs även ERCP, där man med endoskopisk teknik tar bort gallsten som fastnat i gallgången och därmed blockerar gallflödet ut i tarmen. Dessutom utförs EDS där man endoskopiskt kan ta bort ytliga tumörer i tjocktarmen.

Kirurgerna, gynekologerna och vid behov även urologer är engagerade i bäckenbottencentrum som är en multidisciplinär mottagning. Där utreds och behandlas patienter med sjukdomar eller skador i bäckenbotten som lett till inkontinens av avföring eller urin, förstoppning eller tarmtömningssvårigheter. Tillsammans erbjuder de patienterna nya effektiva behandlingsmetoder.

Varje år tar verksamhetsområdet emot närmare 30 000 planerade besök. Över 6 500 kirurgiska ingrepp utförs årligen. Urologmottagningen har cirka 7 300 besök per år.

Kirurg- och urologkliniken har delat upp verksamheten i tre sektioner:
• Övre gastrointestinalkirurgi
• Kolorektalkirurgi - (tarmkirurgi)
• Urologi

Patienterna tas om hand på flera olika specialistmottagningar, en operationsavdelning och fyra vårdavdelningar. Hälften av de inneliggande patienterna kommer från akutmottagningen.

Kliniken är också forskningsaktiv och vartannat år disputerar en läkare eller sjuksköterska. Det bedrivs forskning inom övervikt/metabolism, tarmmotorik, tarmcancer, divertikulit, leversjukdomar, gallsyremetabolism, prostatacancer och inkontinens. Kliniken utbildar högskolestudenter inom läkar- och sjuksköterskeprogrammet.

Jobba hos oss inom kirurgi och urologi

Om du är sjuksköterska och vill börja jobba hos oss kan du ta kontakt med:

Vårdchef Kristina Olausson 08-123 592 99
kristina.olausson@sll.se

Se alla lediga tjänster på Danderyds sjukhus