Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Njurmedicin

Njurmedicinska kliniken är en av de större i Sverige och har en komplett specialistverksamhet.

Foto: DS fotoavdelning

Kliniken erbjuder kvalificerad sjukvård dygnet runt för patienter med njursjukdomar i alla stadier, från lätt njurpåverkan till avancerad njursvikt med behov av dialysbehandling eller njurtransplantation.

Kliniken består av en njurmottagning som omfattar njursviktsmottagning, transplantationsmottagning och peritonealdialysmottagning, samt av en slutenvårdsavdelning och tre separata hemodialysmottagningar.

Vid njurmottagningen läggs stor vikt vid att behandla njursjukdomen i ett tidigt skede och att informera patienten för att motverka en försämring av njurfunktionen och minska risken för framtida dialys- eller transplantationsbehov. 

Inom njurmottagningen ingår också transplantationsmottagning, där patienter och donatorer dels utreds inför njurtransplantation men också kontrolleras efter transplantationen.

Dialysbehandling utgör en betydande del av verksamheten på njurmedicinska kliniken. Målet är att patienten i möjligaste mån ska kunna sköta sin dialysbehandling själv för att bli så oberoende som möjligt av insatser från sjukvården.

Dialysverksamheten vid kliniken är uppdelad i en peritonealdialysmottagning och tre hemodialysmottagningar. Hemodialysmottagningarna finns på Danderyds sjukhus, Löwenströmska sjukhuset och Roslagsdialysen i Norrtälje. 

Vid klinikens slutenvårdsavdelning utreds och behandlas patienter för såväl njursjukdomar som andra internmedicinska åkommor. Stor vikt läggs vid optimal akut handläggning av njursvikt.