Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Sjukhusledning

I ledningsgruppen för Danderyds sjukhus sitter vd, chefläkare, chefer för sjukhusets verksamhetsområden samt administrativa chefer.

Verkställande direktör

Yvonne Haglund Åkerlind

Chefläkare

 • Kvalitets- och verksamhetsutveckling - Karin Malmqvist
 • Patientsäkerhet - Åsa Lindström Hammar
 • Produktions- och verksamhetsanalys - Birgitta Mörlin

Verksamhetschefer för sjukhusets vårdområden

 • Akutsjukvård - Py Johnson-Fohlin
 • Anestesi- och intensivvård - Klara Bergmark
 • Hjärt- och fysiologi - Raffaele Scorza
 • Hud Reumatologi Infektion - Olle Reichard (tf)
 • Internmedicin - Andreas Kling
 • Kirurgi och urologi - Staffan Gröndal
 • Kvinnosjukvård och förlossning - Maria Persson
 • Njurmedicin - Björn Samnegård
 • Ortopedi - Mats Salemyr
 • Radiologi - Jenny Bäcklund
 • Rehabiliteringsmedicin - Christian Andersen
 • Tal - Helén Norström

Chefer för sjukhusets administrativa avdelningar

 • Ekonomi - Claes Lagercrantz (tf)
 • HR - Lena Henning
 • Kommunikation - Anna-Carin Stark
 • Programkontoret - Ingela Lundberg
 • Sjukhusgemensam service - Torbjörn Wirf