Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Medarbetare - utbildning

Clinicum erbjuder träning, undervisning, utbildning och examinationer i en modern och ändamålsenlig lärandemiljö.

Träning och utbildning sker i såväl seminarieform, klinisk färdighetsträning av olika sjukvårdstekniska moment som i avancerad medicinsk simulering med fokus på interprofessionell kommunikation och teamträning.

Introduktionsår för nyutexaminerade sjuksköterskor

Kompetenskort för undersköterskor

Kliniskt träningscentrum – KTC erbjuder praktisk träning inför mötet med patienten

Simuleringsenheten – interprofessionell teamträning med realistiska scenarier

Hjärt-lungräddningscentrum – HLR-utbildning för samtliga medarbetare