Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Hjärt-lungräddningscentrum

HLR-centrum organiserar utbildning för medarbetare och studenter i hjärt-lungräddning.

Hjärt-lungräddningscentrum organiserar utbildning för medarbetare och studenter i hjärt-lungräddning (HLR) samt utför sjukhusövergripande förbättringsarbete inom hjärtsoppsprocessen avseende HLR. 

Läs mer om hjärtstoppsprocessensarbetet och målsättningar här.

Kontakt och information:
Jasna Giesecke – HLR-koordinator
08-123 570 01
jasna.giesecke@sll.se

Anki Lundberg – HLR-assistent
08-123 570 02
ann-christin.lundberg@sll.se
hlr.ds@sll.se 

Anna Sundin – HLR-ansvarig läkare
anna.sundin@sll.se 

Pernilla Karlsson – HLR-ansvarig sjuksköterska
pernilla.c.karlsson@sll.se